شماره‌های پیشین نشریه

ضمن تشکر از پژوهشگران محترمی که با ارسال مقالات ارزشمند خود ما را یاری کردند، اعضای محترم هیئت تحریریۀ مجله و گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند، با کمال مسرت به اطلاع نویسندگان مقالات، پژوهشگران محترم و علاقه مندان به حوزۀ ادبیات آیینی می رساند انشالله به زودی اولین شمارۀ دوفصلنامۀ پژوهشنامۀ ادبیات آیینی (بهار و تابستان 1401) منتشر خواهد شد.