شماره‌های پیشین نشریه

بهار و تابستان
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مشاهده مقاله 1,168
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 152
درصد پذیرش 58
زمان بررسی اولیه (روز) 10
زمان پذیرش (روز) 196
تعداد پایگاه های نمایه شده 7

***اولین شمارۀ دوفصلنامۀ پژوهشنامۀ فرهنگ و ادبیات آیینی (بهار و تابستان 1401) منتشر شد.***

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، فروردین 1401 (بهار و تابستان) 

تحلیل عنصر عاطفه در مجموعۀ «تحیّر» برقعی

صفحه 153-170

زینب شیخ حسینی؛ آرزو پوریزدانپناه کرمانی


ابر واژگان